אוניברסיטת בן-גוריון
> המחלקה לכלכלה
> תואר שני בניהול

×