אוניברסיטת חיפה
> החוג לכלכלה
> החוג למערכות מידע
> החוג למשאבי אנוש
> החוג ללימודים רב תחומיים
> תואר שני - מנהל עסקים
> תואר שני - ניהול מערכות בריאות

×