אוניברסיטת חיפה
> החוג לכלכלה
> החוג למערכות מידע
> החוג למשאבי אנוש
> החוג ללימודים רב תחומיים
> תואר שני MBA (מסלול אלכ"ר ונדל"ן)
> תואר שני MBA (מסלול למנהלים)
> תואר שני MBA (התמחות במשאבי אנוש)
> תואר שני - ניהול מערכות בריאות

×