המכללה האקדמית רמת גן
> כלכלה
> ניהול מערכות מידע
> משאבי אנוש
> ניהול מערכות בריאות
> תואר שני במנהל מערכות בריאות

×