המרכז האקדמי פרס
> תואר ראשון במנהל עסקים
> תואר שני במנהל עסקים

×