מכללת ספיר
> כלכלה וחשבונאות או כלכלה וניהול
> לוגיסטיקה
> ניהול ובקרה תעשייתית ולוגיסטיקה
> מדעי המחשב
> ניהול המשאב האנושי
> מנהל ומדיניות ציבורית
> שיווק טכנולוגי

×