מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

החיסכון במשק (National Saving)


מסומן ב-S.
החיסכון במשק הינו סך החיסכון של כל המגזרים במשק והוא מורכב מחיסכון פרטי, חיסכון עסקי וחיסכון ציבורי:

כאשר:
 - חיסכון פרטי
 - חיסכון עסקי
 - חיסכון ציבורי

ברמה המאקרו כלכלית, החיסכון במשק שווה לסך ההכנסה במשק פחות התצרוכת במשק:

כאשר:
 - תוצר מקומי נקי (אשר מתאר את סך ההכנסה במשק)
 - תצרוכת פרטית
 - תצרוכת ממשלתית

כלל מאקרו כלכלי חשוב הינו שסך ההשקעה של המשק שווה לסך החיסכון של המשק:

כאשר:
 - השקעה נקייה
 - עודף הייצוא

ההשקעה הנקייה מתארת את ההשקעה במשק ואילו עודף הייצוא מתאר את ההשקעה של המשק בחו"ל. ההשקעה במשק ועוד ההשקעה של המשק בחו"ל מהווים את ההשקעה של המשק.

 

להרחבה בנושא ניתן לצפות בשיעור חינם על חשבונאות לאומית×