מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

הכנסה פנויה (Disposable Income)


מסומנת ב-.
ההכנסה הפנויה הינה ההכנסה נטו של משקי הבית הפרטים. ברמה הלאומית, ההכנסה פנויה הינה:

כאשר:
 - תוצר מקומי נקי
 - מיסים נטו שגובה הממשלה
 - חיסכון עסקי

 


×