מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

השקעה (Investment)


השקעה הינה סך כל המוצרים והשירותים שנרכשו ע"י הפירמות במשק לשם הגדלת יכולת הייצור בעתיד (לדוגמא: מכונות, מפעלים, משאיות וכו').

השקעה בהקשר של מאקרו


מסומנת ב-.
השקעה כוללת בתוכה גם רכישה של דירות חדשות ע"י הפרטים.
השקעה גולמית הינה סך ההשקעה במשק ללא ניכוי הפחת והיא מסומנת ב-.
השקעה נקייה הינה סך ההשקעה במשק לאחר ניכוי הפחת והיא מסומנת ב-..
ההשקעה מהווה חלק מהתוצר. 

התוצר המקומי הגולמי (המסומן ב-GDP) כולל את ההשקעה הגולמית ואילו התוצר המקומי הנקי (המסומן ב-NDP או באות Y) כולל את ההשקעה הנקייה.
לאורך 20 השנים האחרונות, ההשקעה בישראל מהווה בממוצע כ-17% מהתוצר המקומי הגולמי.
ההשקעה של המשק כוללת את ההשקעה במשק בתוספת ההשקעה של המשק בחו"ל (שזה עודף הייצוא).כאשר עודף הייצוא חיובי (כלומר, הייצוא גדול מהייבוא) ,נוצר חוב של מדינות בחו"ל כלפי המשק שבגינו המשק מקבל תשואה ולכן עודף הייצוא נחשב השקעה של המשק בחו"ל.

כלל מאקרו כלכלי חשוב הינו שסך ההשקעה של המשק שווה לסך החיסכון של המשק:

כאשר:
 - השקעה נקייה במשק
 - עודף הייצוא
 - חיסכון פרטי
 - חיסכון עסקי
 - חיסכון ציבורי

 

 


×