מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

חיסכון עסקי (Business Saving)


מסומן ב-.
החיסכון העסקי הוא סך החיסכון של הפירמות במשק.
החיסכון העסקי של כל פירמה הוא הרווחים הנקיים של הפירמה (לאחר ניכוי המיסים) שלא חולקו כדיבידנדים לבעלי המניות של הפירמה.


×