מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

מדד ג'יני (Gini Coefficient)


מדד ג'יני פותח ע"י הסטטיסטיקאי קוראדו ג'יני והוא פורסם לראשונה בשנת 1912.
המדד מתאר את אי השוויון בחלוקת ההכנסות במשק: ככל שאי השוויון באי חלוקת ההכנסות במשק גדול יותר - מדד ג'יני מקבל ערך גבוה יותר.
מדד ג'יני שווה ליחס בין השטוח הכלוא בין עקומת לורנץ וקו ה-45º (השטח S1)  לבין השטח של משולש שווה השוקיים (השטחים S2 + S1):

באופן אלגברי מדד ג'יני הינו:

מכיוון שהמכנה תמיד גדול או שווה למונה מתקיים ש:

ככל שחלוקת ההכנסות במשק שוויונית יותר, עקומת לורנץ תהיה קרובה יותר לקו ה-45º:

במקרה כזה השטח S1 יהיה קטן יותר ולכן מדד ג'יני יקבל ערך קטן יותר.
במידה ומתקיים מצב קיצון בו מתקיים שוויון מוחלט בחלוקת ההכנסות במשק (כל משקי הבית במשק מרוויחים בדיוק אותו סכום), עקומת לורנץ תתלכד עם קו ה-45º:

במקרה כזה השטח S1 יהיה שווה ל-0 ולכן מדד ג'יני גם יהיה שווה לאפס.
לעומת זאת, ככל שחלוקת ההכנסות במשק שיוויונית פחות, עקומת לורנץ תהיה רחוקה יותר מקו ה-45º:

במקרה כזה השטח S1 יהיה גדול יותר ולכן מדד ג'יני יקבל ערך גדול יותר.
במידה ומתקיים אי שוויון מוחלט בחלוקת ההכנסות במשק (כל ההכנסה נמצאת אצל משק בית אחד), עקומת לורנץ תתלכד עם השוקיים של המשולש התחתון:

במקרה כזה השטח S2 יהיה שווה לאפס ולכן מדד ג'יני יהיה שווה ל-1. 


×