מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

מס הכנסה (Income Tax)


מס אשר סכומו הולך וגדל ככל שההכנסה גדלה.
המס מבוטא כאחוז מההכנסה והוא יכול להיות פרוגרסיבי, רגרסיבי או פרופורציונאלי.
מס פרוגרסיבי הינו מס ששיעורו הולך וגדל ככל שההכנסה עולה, מס רגרסיבי הינו מס ששיעורו הולך וקטן ככל שההכנסה עולה ומס יחסי הינו מס ששיעורו לא משתנה ככל שההכנסה עולה.
מס ההכנסה בישראל הינו מס הכנסה פרוגרסיבי, בדומה למרבית המדינות בעולם.


×