מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

מס רגרסיבי (Regressive Tax)


מס ששיעורו הולך וקטן ככל שההכנסה עולה.
כלומר, ככל שההכנסה גבוהה יותר - אחוז המס שמשולם מסך ההכנסה נמוך יותר.
המילה "רגרסיבי" (בעברית: נסוג לאחור) מתייחסת לכך ששיעור המס יורד משיעור גבוה לשיעור נמוך ככל שההכנסה גדלה.
לפיכך, כאשר מוטל מס רגרסיבי, שיעור המס הממוצע יהיה נמוך יותר משיעור המס השולי.

המס הרגרסיבי הנפוץ ביותר בישראל הוא מע"מ (מס ערך מוסף). מע"מ הינו מס בשיעור קבוע שמוטל על התצרוכת. אולם, מכיוון שעניים צורכים את מרבית הכנסתם (בעלי נטייה ממוצעת לצרוך גבוהה) ואילו העשירים צורכים באופן יחסי חלק קטן מהכנסתם (בעלי נטייה ממוצעת לצרוך נמוכה), המע"מ המשולם ע"י העניים מהווה חלק יחסי גדול מהכנסתם ואילו המע"מ המשולם ע"י העשירים מהווה חלק יחסי קטן מהכנסתם.

דוגמא נוספת למיסים רגרסיביים הם "מיסי חטאים". מיסי חטאים הם מיסים המוטלים על מוצרים ספציפיים אשר בעלי השפעות שליליות על החברה כגון אלכוהול וטבק. הדעה הרווחת היא שבעלי הכנסות נמוכות צורכים באופן יחסי חלק גדול יותר מהכנסתם על מוצרים אלו ולכן המיסים המוטלים עליהם הם מיסים רגרסיביים.


×