מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

מס אוטונומי (Lump Sum Tax)


מס בסכום קבוע אשר אינו משתנה בהתאם לנסיבות. 
מס אוטונומי נחשב מס שקל יחסית לגבייה מכיוון שהוא אחיד לכולם ואין הוא דורש חישובים על מנת לחשב את גודלו.
ההתייחסות למס אוטונומי שונה כאשר הוא בהקשר של מיקרו כלכלה לעומת הקשר של מאקרו כלכלה.

מס אוטונומי בהקשר של מיקרו כלכלה


במודלים מיקרו כלכליים המס האוטונומי בדרך כלל יופיע כמס המוטל על הפירמות.
הטלת המס בגודל קבוע על הפירמות לא משנה את החלטת הפירמה בטווח הקצר מכיוון שהמס אינו משפיע על נקודת הייצור האופטימלית של הפירמה ( במקרה של פירמה תחרותית או  במקרה של מונופול).
מכיוון שזה כך, המס האוטונומי לא ישנה את שיווי המשקל בשוק בטווח הקצר.
מכיוון שהמס האוטונומי לא משנה את שיווי המשקל, הרבה כלכלנים רואים במס האוטונומי כמס יעיל אשר אינו גורם להפסד הרווחה האופייני להתערבות ממשלתית.

מס אוטונומי בהקשר של מאקרו כלכלה


במודלים מאקרו כלכליים המס האוטונומי מוטל על משקי הבית הפרטיים.
תפקידו של המס והשפעתו על שיווי המשקל משתנים בהתאם לסוג המודל.

1) במודלים קיינסיאנים - המס מנוכה מהכנסתם הפנויה של הפרטים:

כאשר:
 - הכנסה פנויה
 - תוצר מקומי נקי
 - שיעור המס היחסי 
 - סך המס היחסי שהממשלה גובה
 - מס אוטונומי
 - תשלומי העברה
 - חיסכון עסקי

ניתן לראות שהמס האוטונומי (בניגוד למס ההכנסה) הוא בגודל קבוע והוא לא תלוי בתוצר. 
מכיוון שהמס האוטונומי לא תלוי בתוצר הוא אינו כלול במכפיל הקיינסיאני.
העלאת המס האוטונומי על ידי הממשלה תוביל לירידה בהכנסה הפנויה של הפרטים ובכך לירידה בביקוש לתצרוכת.
ירידה בביקוש לתצרוכת תוביל לירידה בתוצר שיווי משקל כך ש:

כאשר:
 - נטייה שולית לצרוך (מסומנת גם ב-mpc)
 - המכפיל הקיינסיאני

2) במודלים ניאו-קלאסיים - המס מוטל על הפרטים מידי כל תקופה (או בחלק מהתקופות) והוא יופיע בקו התקציב של הפרטים בתקופות בהן הוא קיים.
במודלים ניאו-קלאסיים למס האוטונומי ישנה השפעה אשר משתנה בהתאם למודל. לדוגמא, במודלים הכוללים פנאי ועבודה, מס אוטונומי בגודל קבוע בכל תקופה מהווה אפקט הכנסה שלילי ויוביל לגידול בהיצע העבודה של הפרטים ובכך לגידול בתוצר. 
לעומת זאת, במודלים הכוללים השקעה בלבד (כגון מודל ראמזי), מס אוטונומי בכל תקופה ותקופה לא ישפיע על תוצר שיווי משקל.


×