מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

מס יחסי (Proportional Tax)


מס אשר מבוטא כאחוז מההכנסה ואשר שיעורו מתוך ההכנסה קבוע. 

מס יחסי במודל הקיינסיאני


במודל הקיינסיאני המס היחסי אשר נגבה מהפרטים נגבה כאחוז מהתוצר ומנוכה מההכנסה הפנויה של משקי הבית:

כאשר:
 - הכנסה פנויה
 - תוצר מקומי נקי
 - שיעור המס היחסי 
 - סך המס היחסי שהממשלה גובה
 - מס אוטונומי
 - תשלומי העברה
 - חיסכון עסקי

ניתן לראות שהמס היחסי (בניגוד למס האוטונומי) תלוי בתוצר המקומי הנקי.
מכיוון שהמס היחסי תלוי בתוצר, הוא יופיע במכפיל הקיינסיאני. דוגמא למכפיל קיינסיאני:

כאשר:
 - המכפיל הקיינסיאני
 - נטייה שולית לצרוך
 - נטייה שולית לייבא

ניתן לראות שככל ששיעור המס היחסי גבוה יותר, המכפיל קטן יותר. הסיבה לכך היא, שככל ששיעור מס ההכנסה גבוה יותר, גידול בתוצר תוביל לעלייה קטנה יותר בביקוש לתצרוכת (כי הפרטים משלמים יותר מיסים) ולכן התוצר יעלה בפחות.


×