מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

מס פרוגרסיבי (Progressive Tax)


מס ששיעורו הולך וגדל ככל שההכנסה עולה.
כלומר, ככל שההכנסה גבוהה יותר - אחוז המס שמשולם מסך ההכנסה גבוה יותר.
המילה "פרוגרסיבי" (בעברית: מדורג) מתייחסת לכך ששיעור המס עולה משיעור נמוך לשיעור גבוה ככל שההכנסה גדלה.
לפיכך, כאשר מוטל מס פרוגרסיבי, שיעור המס הממוצע מסך ההכנסה יהיה נמוך יותר משיעור המס השולי.

המס הפרוגרסיבי הנפוץ ביותר בישראל הוא מס הכנסה. כאשר ההכנסה השנתית מאוד נמוכה, שיעור מס ההכנסה הוא 0%. במילים אחרות, בעלי הכנסות נמוכות לא משלמים מס הכנסה. ככל שההכנסה השנתית גדלה, שיעור מס ההכנסה הולך וגדל לפי מדרגות מס. 

מס פרוגרסיבי מבטיח שהעשירים ישלמו באופן יחסי מס גבוה יותר מאשר העניים, ולא רק סכום מוחלט גבוה יותר. לפיכך, הדעה הרווחת הינה שמס פרוגרסיבי הינו מס שמצמצם את אי השוויון בחלוקת ההכנסות במשק. אולם, כלכלנים חלוקים בדעותיהם לגבי ההשפעה ארוכת הטווח שיש למס פרוגרסיבי על המשק.


×