מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

מס שולי (Marginal Tax)


הינו שיעור המס המשולם בגין תוספת של שקל אחד בהכנסה.
לדוגמא: במידה וגידול של שקל אחד בהכנסה מוביל לגידול מס של 30 אגורות, שיעור המס השולי הינו 30%.

שיעור המס השולי לאו דווקא שווה לשיעור המס הממוצע שמשלם פרט מסוים.
כאשר המס הוא מס פרוגרסיבי (מס ששיעור הולך וגדל כאשר ההכנסה עולה), שיעור המס השולי יהיה גבוה יותר משיעור המס הממוצע.
כאשר המס הוא מס רגרסיבי (מס ששיעורו הולך וקטן ככל שההכנסה עולה), שיעור המס השולי יהיה נמוך יותר משיעור המס הממוצע.
ואילו כאשר המס הוא מס יחסי (מס ששיעורו קבוע עבור כל רמת הכנסה), שיעור המס השולי יהיה שווה לשיעור המס הממוצע.


×