מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

מצב מתמיד (Steady State)


מצב מתמיד הינו מונח המתייחס למודלים מאקרו כלכליים דינמיים הכוללים מספר תקופות.
כאשר מתקיים מצב מתמיד, הגדלים היחסיים בכל תקופה (תוצר לעובד, תצרוכת לעובד וכו') שווים בין תקופה לתקופה.
חשוב לציין שקיומו של מצב מתמיד לא מעיד על קיומו של שיווי משקל סטציונארי.
שיווי משקל סטציונארי מקיים שהגדלים הכלכליים (תוצר, תצרוכת פרטית וכו') שווים בין התקופות.
לעומת זאת, מצב מתמיד מקיים שהגדלים הכלכליים היחסיים (תוצר לנפש, תצרוכת פרטית לנפש וכו') שווים בין התקופות.


×