מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

נטייה שולית לחסוך (Marginal Propensity to Save)


מסומנת ב-mps.
הנטייה השולית לחסוך (נש"ח) הינה האחוז שהפרטים חוסכים מכל שקל נוסף המתווסף להכנסתם הפנויה.
לדוגמא: אם כאשר ההכנסה הפנויה של פרט מסוים גדלה בשקל אחד, הפרט מגדיל את החיסכון שלו ב-40 אגורות, אזי הנטייה השולית לחסוך שווה ל-40%. 
מהגדרה זו נובע שהנטייה השולית לחסוך הינה היחס בין השינוי בחיסכון הפרטי לבין השינוי בהכנסה הפנויה:

כאשר:
 - השינוי בחיסכון הפרטי
 - השינוי בהכנסה הפנויה

במונחים רציפים, הנש"ח היא הנגזרת של פונקציית החיסכון הפרטי לפי ההכנסה הפנויה:

הנטייה השולית לחסוך הינה המשלים ל-1 לנטייה השולית לצרוך (mpc), כך שתמיד מתקיים:

ולכן:


×