מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

נטייה שולית לצרוך (Marginal Propensity to Consume)


מסומנת ב-mpc או באות b.
הנטייה השולית לצרוך (נש"צ) הינה האחוז שהפרטים צורכים מכל שקל נוסף המתווסף להכנסתם הפנויה.
לדוגמא: אם כאשר ההכנסה הפנויה של פרט מסוים גדלה בשקל אחד, הפרט מגדיל את התצרוכת שלו ב-60 אגורות, אזי הנטייה השולית לצרוך שווה ל-60%. 
מהגדרה זו נובע שהנטייה השולית לצרוך הינה היחס בין השינוי בתצרוכת הפרטית לבין השינוי בהכנסה הפנויה:

כאשר:
 - השינוי בתצרוכת הפרטית
 - השינוי בהכנסה הפנויה

במונחים רציפים, הנש"צ היא הנגזרת של פונקציית התצרוכת הפרטית לפי ההכנסה הפנויה:

הנטייה השולית לצרוך הינה המשלים ל-1 לנטייה השולית לחסוך (mps), כך שתמיד מתקיים:


נטייה שולית לצרוך קבועה


כאשר הנטייה השולית לצרוך קבועה, פונקציית התצרוכת הפרטית ליניארית ביחס להכנסה הפנויה:

כאשר:
 - ביקוש אוטונומי לתצרוכת פרטית

ניתן לראות שמכיוון שהנטייה השולית לצרוך קבועה, גם הנגזרת של פונקציית התצרוכת הפרטית קבועה:

במקרה כזה גידול של שקל אחד בהכנסה הפנויה, תמיד יוביל לגידול קבוע בתצרוכת הפרטית.

נטייה שולית לצרוך פוחתת


לאורך השנים מחקרים הראו שהנטייה השולית לצרוך של משפחות הולכת וקטנה ככל שההכנסה הפנויה גדלה. ככל שמשפחות עשירות יותר, הן נוטות לצרוך חלק יחסי קטן יותר מתוספת להכנסה מאשר משפחות עניות. במקרה כזה, פונקציית התצרוכת תהיה קעורה ביחס להכנסה הפנויה.

 


×