מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

עקומת לורנץ (Lorenz Curve)


עקומת לורנץ הינה עקומה המתארת באופן גרפי את אי השוויון בחלוקת ההכנסות במשק:

הציר האופקי מייצג את האחוז המצטבר של האוכלוסייה - החל מהמשפחה הענייה ביותר ועד המשפחה העשירה ביותר.
ערך של 10% בציר זה כולל 10% מהאוכלוסייה אשר מהווים את העשירון התחתון ביותר, קרי, העשירון הכי עני. ערך של 20% בציר זה כולל 20% מהאוכלוסייה אשר מהווים את שני העשירונים התחתונים ביותר, וכך הלאה...
ערך של 100% בציר זה כולל 100% מהאוכלוסייה.

הציר האנכי מייצג את האחוז המצטבר של ההכנסה, מסך ההכנסה במשק.  
ערך של 10% בציר זה כולל 10% מההכנסה במשק. ערך של 20% בציר זה כולל 20% מההכנסה במשק, וכך הלאה..

עקומת לורנץ מתארת בכל נקודה את ההכנסה המצטברת של אוכלוסייה מסוימת.
לדוגמא: כאשר האוכלוסייה המצטברת שווה ל-30% וההכנסה המצטברת שווה ל-18% - שלושת העשירונים התחתונים מרוויחים יחדיו 18% מההכנסה במשק (ראה גרף):

ככל שחלוקת ההכנסות במשק שוויונית יותר, עקומת לורנץ תהיה קרובה יותר לקו ה-45º:

במידה ומתקיים מצב קיצון בו מתקיים שוויון מוחלט בחלוקת ההכנסות במשק (כל משקי הבית במשק מרוויחים בדיוק אותו סכום), עקומת לורנץ תתלכד עם קו ה-45º.
לעומת זאת, ככל שחלוקת ההכנסות במשק שיוויונית פחות, עקומת לורנץ תהיה רחוקה יותר מקו ה-45º:

במידה ומתקיים אי שוויון מוחלט בחלוקת ההכנסות במשק (כל ההכנסה נמצאת אצל משק בית אחד), עקומת לורנץ תתלכד עם השוקיים של המשולש התחתון.


×