מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

ערך מוסף (Added Value)


הערך המוסף הגולמי של פירמה הינו התוספת של הפירמה לתוצר והוא שווה לסך המכירות של אותה פירמה פחות עלות המכר. 
עלות המכר הינה העלות של המוצרים/השירותים שהפירמה מכרה והיא שווה לקניות בתוספת מלאי הפתיחה ובניכוי מלאי סגירה.
ערך מוסף נקי של כל פירמה שווה לערך המוסף הגולמי בניכוי הפחת.

המס אשר מוטל על הערך המוסף של פירמה נקרא מס ערך מוסף (מע"מ). 

להרחבה בנושא ניתן לצפות בשיעור חינם על חשבונאות לאומית×