מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

שיווי משקל סטציונרי (Stationary Equilibrium)


שיווי משקל סטציונרי הינו מונח המתייחס למודלים מאקרו כלכליים דינמיים הכוללים מספר תקופות.
כאשר מתקיים שו"מ סטציונרי, כל תקופה זהה לתקופה שקדמה לה, הן מבחינת הגדלים הריאליים כגון תוצר, תצרוכת פרטית וכו' והן מבחינת המחירים.

חשוב לציין ששיווי משקל סטציונרי הוא לא שווה ערך ל-"מצב מתמיד".
שיווי משקל סטציונרי מקיים שהגדלים הכלכליים (תוצר, תצרוכת פרטית) שווים בין התקופות.
לעומת זאת, מצב מתמיד מקיים שהגדלים הכלכליים היחסיים (תוצר לנפש, תצרוכת פרטית לנפש) שווים בין התקופות.


×