מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

תצרוכת ממשלתית (Goverment Expenditure)


מסומנת ב-G.
התצרוכת הממשלתית הינה סך המוצרים והשירותים אשר נצרכו ע"י הממשלה. היא כוללת בתוכה הוצאות שכר של עובדי המגזר הציבורי ומוצרים ושירותים שהממשלה רכשה מהפירמות.
התצרוכת הממשלתית אינה כוללת תשלומי העברה (המסומנים ב- TR) והשקעה ממשלתית.

התצרוכת הממשלתית הינה חלק מהתוצר המקומי הגולמי (המסומן ב- GDP) או לחלופין התוצר המקומי הנקי (המסומן ב- NDP או באות Y).
לאורך 20 השנים האחרונות, התצרוכת הממשלתית בישראל מהווה בממוצע כ-48% מהתוצר המקומי הגולמי.


×