מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

תצרוכת פרטית (Private Consumption)


מסומנת ב-C.
התצרוכת הפרטית הינה שווי כל המוצרים והשירותים שנצרכו ע"י משקי הבית במשק והיא הרכיב הכי גדול בתוצר המקומי הגולמי. 
לאורך 20 השנים האחרונות, התצרוכת הפרטית בישראל מהווה בממוצע כ-58% מהתוצר המקומי הגולמי.

פונקציית התצרוכת הפרטית במודלים קיינסיאנים


במודלים קיינסיאנים נהוג להגדיר את התצרוכת הפרטית כפונקצייה ליניארית של ההכנסה הפנויה:

כאשר:
 - ביקוש אוטונומי לתצרוכת פרטית
 - נטייה שולית לצרוך
 - הכנסה פנויה

יצירת פונקציית תצרוכת מצרפית 


פונקציית תצרוכת מצרפית אינה סכימה פשוטה של כל פונקציות הביקוש במשק. הסיבה לכך היא ששינוי בהכנסה הפנויה במשק מתחלק בין מספר משקי בית, ולכן הנטייה השולית לצרוך במשק לא שווה לסכום הנטיות השוליות לצרוך של כל משקי הבית אלא לממוצע הנטיות השוליות.

לדוגמא: נניח משק עם 20 משפחות מסוג א', 30 משפחות מסוג ב' ו-50 משפחות מסוג ג'.
פונקציות התצרוכת הפרטית של המשפחות נתונות כדלקמן:

כאשר  זה תצרוכת של משפחה מסוג א',  זה תצרוכת של משפחה מסוג ב' ו- זה תצרוכת של משפחה מסוג ג'. 
לכל משפחה מסוג א' יש הכנסה של 1000 שקלים, לכל משפחה מסוג ב' יש הכנסה של 2000 ולכל משפחה מסוג ג' יש הכנסה של 400 שקלים. 
הנטייה השולית לצרוך במשק הינה ממוצע משוקלל של כל הנטיות השוליות לצרוך. המשקולת של כל סוג משפחה בממוצע היא החלק היחסי של הכנסת המשפחה מסך ההכנסה במשק:

סך ההכנסה של משפחות מסוג א' הינה:  
סך ההכנסה של משפחות מסוג ב' הינה:  
סך ההכנסה של משפחות מסוג ג' הינה:  
סך ההכנסה במשק הינה: 

לפיכך, החלק היחסי של משפחות מסוג א' מסך ההכנסה הינו:   
החלק היחסי של משפחות מסוג ב' מסך ההכנסה הינו:  
החלק היחסי של משפחות מסוג ג' מסך ההכנסה הינו:    

אלו גם המשקולות של כל סוג משפחה בממוצע המשוקלל. מכיוון שמדובר בממוצע משוקלל, סכום המשקולות שווה ל-1. 
הנטייה השולית לצרוך של משפחות מסוג א' הינה 0.8, הנטייה השולית לצרוך של משפחות מסוג ב' הינה 0.4 והנטייה השולית לצרוך של משפחות מסוג ג' הינה 0.5. לפיכך, הנטייה השולית לצרוך במשק הינה:

לפיכך, הנטייה השולית לצרוך במשק הינה 0.5.
תחת ההנחה שגידול בהכנסה הפנויה במשק יתחלק פרופרציונאלית בין המשפחות לפי חלקם היחסי מסך ההכנסה במשק, גידול של שקל אחד בהכנסה הפנויה יוביל לגידול של 0.5 שקלים בתצרוכת הפרטית במשק.

פונקציית התצרוכת המצרפית במשק כוללת בתוכה את הנטייה השולית לצרוך במשק ובנוסף את הביקוש האוטונומי לתצרוכת במשק. מכיוון שהביקוש האוטונומי לתצרוכת של כל משפחה לא תלוי בהכנסה של אותה משפחה, הביקוש האוטונומי לתצרוכת במשק הוא סכימה פשוטה של כל הביקושים האוטונומיים.
בדוגמא הנ"ל, הביקוש האוטונומי של משפחה מסוג א' הוא 400, הביקוש האוטונומי של משפחה מסוג ב' הוא 200 והביקוש האוטונומי של משפחה מסוג ג' הוא 120. ישנן 20 משפחות מסוג א', 30 מסוג ב' ו-50 מסוג ג'. לפיכך הביקוש האוטונומי לתצרוכת במשק הינו:

לאחר שחישבנו את הביקוש האוטונומי לתצרוכת במשק ואת הנטייה השולית לצרוך במשק, אנחנו יכולים לכתוב את פונקציית התצרוכת הפרטית במשק. בדוגמא הנ"ל פונקציית התצרוכת במשק הינה: 

באופן כללי יותר, הביקוש האוטונומי לתצרוכת במשק הינו:

 כאשר:
 - הביקוש האוטונומי של משפחה 

הנטייה השולית לצרוך במשק הינה:

כאשר:
 - הנטייה השולית לצרוך של משפחה 
 - החלק היחסי בהכנסה של משפחה  מסך ההכנסה במשק
החלק היחסי בהכנסה של משפחה  הינו:

כאשר:
 - ההכנסה של משפחה 

 


×