מילון מושגים
> חזור לאינדקס המושגים

תשלומי העברה (Transfer Payments)


מסומנים ב-TR.
תשלומי העברה הם תשלומים שהממשלה מעבירה לפרטים ללא שום תמורה כלכלית.
תשלומי העברה נובעים בעיקר מסיבות חברתיות והפרטים אינם נדרשים לעבוד תמורתם.
דוגמאות לתשלומי העברה כוללים דמי אבטלה, קצבת ילדים, דמי נכות, דמי פנסיה וכו'.

חשוב לציין, שלמרות שתשלומי ההעברה משפיעים על החיסכון הציבורי, הם אינם נחשבים לתצרוכת ממשלתית וזאת מכיוון שלא מדובר בתצרוכת ריאלית של הממשלה אלא בהעברת כספים לפרטים ותו לא.

תשלומי ההעברה מתווספים להכנסה הפנויה של הפרטים.


×