פורומים
משה
אריאל סגל
זינה צפה

שלום,


בקובץ השאלות מופיע השאלה הבאה:


שאלה 10
10006
מהי הטענה הנכונה מבין האפשרויות הבאות להלן, כאשר מתקן תלת מופעי מוגן בזינה צפה כאמצעי הגנה בפני
חישמול?
.1קצר שיתרחש בין פאזה לאדמה יגרום להפסקת ההזנה באותו מופע. קצר בין שני מופעים יגרום להפסקת הזנה.
.2קצר שיתרחש בין מופע לאדמה יגרום להתרעה. קצר בין שני מופעים יגרום להפסקת הזנה.
.3קצר שיתרחש בין מופע לאדמה יגרום להתרעה. קצר בין שני מופעים יגרום להתרעה.
.4קצר שיתרחש בין מופע לאדמה יגרום להפסקת הזנה. קצר בין שני מופעים יגרום להתרעה


על פי מה שלמדנו קצר גורם להתרעה ולכן התשובה יכולה להיות 2 או 3 אך אני לא הצלחתי למצוא ולהבין את החלק השני בתשובה ואשמח לתשובתך.


אריאל סגל
אריאל סגל

קצר בין מופעים חייב תמיד לגרום להפסקה. 


מאידך תכליתה של זינה צפה הינה לאפשר המשך פעולה בתקלה ראשונה לאדמה אבל להתריע אודותיה.


לפיכך התשובה הנכונה היא 2.


Osher
אריאל סגל

במצגת של זינה צפה,
בחלק בו שמת תמונה ששלחו לך - של שנאי מבדל בעל גף מתכת,
אמרת הדבר אסור "המארז המתכתי חייב הארקה ומאחר והמתקן מאופס...., ז"א שהוציאו מוליך הארק ממתקן מאופס וזה אסור"
לא הצלחתי להבין איזה מתקן מאופס?!
ומאיפה הוציאו הארקה?


אריאל סגל
אריאל סגל

המתקן שממנו הוזן השנאי מאופס ומוליך ההארקה שחובר ללוח שלו התחבר לגוף המארז של השנאי המבדל.


 


×