פורומים
ראשיפורום חשמלמספר מעגלים מינימלי בדירה
משה
אריאל סגל
מספר מעגלים מינימלי בדירה

שלום,


האם אפשר בבקשה הסבר לפירוש לכתוב בחוק החשמל לגבי מספר מינימלי של מעגלים סופיים הנדרשים בדירה?


השאלה מתייחסת לשאלה 127 בקובץ השאלות כאשר לא ממש ברור לי אופן החישוב.


 


 


אריאל סגל
אריאל סגל

שלום,


אתה אינך היחיד שמתלבט בתשובה לשאלה זו כי איני בטוח שגם מחבר השאלה יודע את התשובה הנכונה.


בעיקרון יש לדרוש שלצרכנים הבאים יהיה מעגל סופי:  דוד לחימום מים בעל בידוד תרמי, דוד שמש, מכונת כביסה, מכונת ייבוש, מדיח כלים, תנור בישול או אפיה, תנור אוגר חום או מזגן אוויר.


ביתר המעגלים יש לנהוג על פי הכלל שבמיתקן ביתי יותקן מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים או לכל 40 מ”ר של הרצפה, או חלק מהם, הכל לפי המחייב מספר מעגלים רב יותר; חדרי שירותים ומעברים אינם כלולים בחישוב החדרים, אולם שטחם ייכלל בחישוב שטח הרצפה; מטבח ייחשב לחדר.


×