פורומים
ראשיפורום חשמלחישוב זרמי קצר
גיא
אריאל סגל
חישוב זרמי קצר

שלום אריאל.


בהצראה שלך בסוף הפרק של זרמי קצר שאלה 1


מדוע כאשר חישבת את ההיגב וההתנגדות בין השנאי לנקודת הקצר A חילקת ב3 כמספר הכבלים וכאשר חישבת את ההיגב וההתנגדות על הכבלים בין הנקודה A לנקודה B לא חילקת ב3 למרות שרשום שהכבלים זה 3*25? 


אריאל סגל
אריאל סגל

שלום,


בחישוב עכבה שקולה של כבלים במקביל יש לחלק כמובן את ההתנגדות או את ההגב ההשראי של כל כבל, במספר הכבלים במקביל.


במתקנים ששטח חתכי המוליכים קטן, ההיגב ההשראי זניח מאוד ביחס להתנגדות ולכן נוהגים להזניח את ההגב.


בכבל יחיד המזין צרכן תלת פאזי לכל פאזה יש היגב והתנגדות אבל לא מחלקים את ההיגב או את ההתנגדות בשלוש מאחר ויש גיד יחיד לכל פאזה.


 


×