האוניברסיטה העברית
מאקרו כלכלה א'
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 50% הנחה על כל השיעורים (250 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 500 ש"ח).
   
חלק ראשון
מודל IS-LM
עקומת IS, עקומת LM, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית ומדיניות מוניטרית
אורך השיעור: 39 דקות
חלק שני
מודל AD-AS במשק סגור
עקומת AD, עקומת AS, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, מלכודת נזילות ושאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-37 דקות
חלק שלישי
מודל AD-AS במשק פתוח עם שער חליפין נייד
שוק מט"ח, מודל AD-AS במשק פתוח עם שע"ח נייד, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, עקומת CM, עלייה בריבית העולמית ושאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעתיים ו-17 דקות
חלק רביעי
מודל AD-AS במשק פתוח עם שער חליפין קבוע
מדיניות מוניטרית ומדיניות פיסקאלית במשק עם שע"ח קבוע, פיחות יזום, עלייה בריבית העולמית, משק קטן לעומת משק גדול, משק ללא תנועות הון, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעתיים ו-6 דקות
חלק חמישי
מודל AD-AS במשק פתוח עם רצועת ניוד
הסבר על רצועת ניוד ושאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-24 דקות
חלק שישי
מודל מס אינפלציה ללא צמיחה
תזכורת על בנקים וכסף, מס סניוראז', עקומת GG, עקומת LL, שינוי בגירעון הממשלה ותרגול הכולל שאלות ממבחני עבר
אורך השיעור: שעתיים
חלק שביעי
מודל מס אינפלציה עם צמיחה
מודל מס אינפלציה עם צמיחה ושאלה ממבחן
אורך השיעור: 21 דקות
חלק שמיני
עקומת פיליפס וכלל טיילור
אינפלציה אופטימלית, עקומת פיליפס, סוגים של ציפיות לאינפלציה, חוק אוקון, כלל טיילור ושאלות ממבחני עבר
אורך השיעור: שעה ו-43 דקות

×