האוניברסיטה העברית
מאקרו כלכלה
חלק ראשון
מודל סולו
הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, כלל הזהב, משק עם ממשלה, מלכודת עוני, חשבונאות לאומית של צמיחה ושאלות ממבחני עבר
אורך השיעור: 3 שעות ו-55 דקות
תרגול מודל סולו
מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 3 שעות ו-24 דקות

×