האוניברסיטה העברית
מבוא לאקונומטריקה למנע"ס
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 45% הנחה על כל השיעורים (259 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 470 ש"ח).
   
חלק ראשון
רגרסיה ליניארית פשוטה
מקדם המתאם, רגרסיה ליניארית פשוטה, תכונות OLS, פקודות בסיסיות ב-STATA, בדיקת השערות, קריאת פלט STATA, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: 5 שעות ו-4 דקות
חלק שני
רגרסיה ליניארית מרובת משתנים
רגרסיה מרובת משתנים, מולטיקוליניאריות
אורך השיעור: 3 שעות ודקה אחת
חלק שלישי
משתני דמי
משתני דמי, אינטרקציה בין משתנים, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-15 דקות
חלק רביעי
הוספה והשמטת משתנים
עקיבות, הוספת משתנה לא רלוונטי, השמטת משתנה רלוונטי, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-21 דקות
חלק חמישי
הטרוסקדסטיות
הפרת הנחת הנורמליות, הטרוסקדסטיות, שאלה ממבחן
אורך השיעור: 42 דקות
חלק שישי
אנדוגניות
אנדוגניות, מודל IV, מודל 2SLS, זיהוי יתר וזיהוי חסר, מבחן Hausman לבדיקת אנדוגניות, משוואות סימולטניות, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעתיים ו-17 דקות
חלק שביעי
נתוני פאנל
הסבר על נתוני פאנל, שיטת First Difference, שיטת Fixed Effect, מספר שאלות ממבחנים
אורך השיעור: 58 דקות

×