הטכניון
מאקרו כלכלה (094513)
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 40% הנחה על כל השיעורים (240 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 400 ש"ח).
   
חלק ראשון
מודל IS-LM
עקומת IS, עקומת LM, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית ומדיניות מוניטרית
אורך השיעור: 39 דקות
חלק שני
מודל AD-AS במשק סגור
עקומת AD, עקומת AS, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, מלכודת נזילות ושאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-37 דקות
חלק שלישי
מודל AD-AS במשק פתוח עם שער חליפין נייד
שוק מט"ח, מודל AD-AS במשק פתוח עם שע"ח נייד, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, עקומת CM, עלייה בריבית העולמית ושאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעתיים ו-17 דקות
חלק רביעי
מודל AD-AS במשק פתוח עם שער חליפין קבוע
מדיניות מוניטרית ומדיניות פיסקאלית במשק עם שע"ח קבוע, פיחות יזום, עלייה בריבית העולמית, משק קטן לעומת משק גדול, משק ללא תנועות הון, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעתיים ו-6 דקות
חלק חמישי
מודל AD-AS במשק פתוח עם רצועת ניוד
הסבר על רצועת ניוד ושאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-24 דקות
חלק שישי
מודל סולו
הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, כלל הזהב, משק עם ממשלה, מלכודת עוני ושאלות ממבחני עבר
אורך השיעור: 3 שעות ו-24 דקות
תרגול מודל סולו
מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 3 שעות ו-28 דקות
חלק שביעי
חלוקת ההכנסות במשק ועקומת לורנץ
עקומת לורנץ, מדד ג'יני, מנגנונים המשפיעים על חלוקת ההכנסות, שאלות ממבחני עבר ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 56 דקות

×