הטכניון
מאקרו כלכלה (094513)

סטודנטים יקרים, הקורס לא כולל את המודל הקלאסי במשק פתוח ואת מודל IS-LM במשק פתוח. 

מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 30% הנחה על כל השיעורים (259 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 370 ש"ח).
   
חלק ראשון
חשבונאות לאומית (שיעור חינם)
הגדרת התוצר, מדידת התוצר דרך השימושים הסופיים, החיסכון במשק, מדידת התוצר דרך הערך המוסף, מדידת התוצר דרך ההכנסות, תוצר לנפש ומגוון שאלות
אורך השיעור: שעתיים ודקה אחת
חלק שני
ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
הנחות, פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, שוק העבודה, שוק ההון, תוצר תעסוקה מלאה, חלוקת התוצר בין גורמי הייצור, עובדים זרים, איחוד משקים, חשבונאות לאומית של צמיחה ושאלות ממבחני עבר
אורך השיעור: 3 שעות ו-56 דקות
תרגול נוסף - ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה
מגוון שאלות על ייצור מצרפי ותוצר תעסוקה מלאה ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-52 דקות
חלק שלישי
פונקציית התצרוכת הפרטית וכדאיות ההשקעה
הגדרת פונקציית התצרוכת הפרטית, נטיות שוליות ונטיות ממוצעות והקשר ביניהן, כדאיות ההשקעה ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-20 דקות
חלק רביעי
שוק ההון הראשוני (שוק ההלוואות)
שיווי משקל בשוק ההון הראשוני וקביעת שער הריבית, שינויים אפשריים בשיווי משקל, תצרוכת פרטית התלויה שלילית בריבית ותרגול עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-46 דקות
חלק חמישי
בנקים וכסף
הגדרות, הבנקים המסחריים, עירויים פנימיים, עירויים חיצוניים, יחס מזומן-עו"ש קבוע, שאלות ממבחני עבר ותרגול עם שאלות במגוון רמות קושי
אורך השיעור: שעתיים ו-3 דקות
המודל הקלאסי ותורת הכמות של הכסף
הביקוש לכסף ומהירות המחזור, שוק הכסף, מדיניות מוניטרית, הדיכוטומיה הקלאסית, מדיניות פיסקאלית, טווח קצר לעומת טווח ארוך ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעתיים ו-31 דקות
חלק שישי
מודל IS-LM
עקומת IS, עקומת LM, שיווי משקל, מדיניות פיסקאלית ומדיניות מוניטרית
אורך השיעור: 39 דקות
חלק שביעי
מודל AD-AS במשק סגור
עקומת AD, עקומת AS, מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית, מלכודת נזילות ושאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-37 דקות
חלק שמיני
מודל סולו
הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, כלל הזהב, משק עם ממשלה ושאלות ממבחנים
אורך השיעור: 3 שעות ו-2 דקות
תרגול מודל סולו
מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-46 דקות
חלק תשיעי
חלוקת ההכנסות במשק ועקומת לורנץ
עקומת לורנץ, מדד ג'יני, מנגנונים המשפיעים על חלוקת ההכנסות, קו העוני, שאלות ממבחני עבר ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-12 דקות

×