המכללה למנהל
מאקרו כלכלה ב'
חלק ראשון
מודל סולו
הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, משתנים אקסוגניים ואנדוגניים, כלל הזהב ומלכודת עוני
אורך השיעור: שעתיים ו-45 דקות
תרגול מודל סולו
מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעה ו-32 דקות

×