המרכז האקדמי רופין
תורת המחירים א'
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 45% הנחה על כל השיעורים (237 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 430 ש"ח).
   
חלק ראשון
פתרון בעיית הפרט
הנחות, פתרון בעיית הפרט, פונקציית ביקוש מרשליאנית, גמישויות, פונקציות תועלת נפוצות במבחן
אורך השיעור: 4 שעות ו-10 דקות
חלק שני
גמישות הביקוש ביחס למחיר
גמישות הביקוש ביחס למחיר, שיטה מהירה לחישוב גמישויות ותרגול הכולל מספר שאלות
אורך השיעור: שעה ו-36 דקות
חלק שלישי
עקומת ICC
עקומת ICC ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעתיים ו-44 דקות
חלק רביעי
תועלת עקיפה ופונקציית הוצאה
פונקציית התועלת העקיפה, פונקציית ההוצאה ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: שעתיים ו-26 דקות
חלק חמישי
אפקט תחלופה ואפקט הכנסה
אפקט התחלופה וההכנסה, פיצוי/ניכוי היקס, עקומת ביקוש היקסיאנית, CV ו-EV
אורך השיעור: שעתיים ו-38 דקות
חלק שישי
פנאי ועבודה
פנאי ועבודה, היצע העבודה
אורך השיעור: 49 דקות
חלק שביעי
אי וודאות
הגדרת הגרלה, הגדרת פונקציית VNM, פתרון בעיית הפרט, העדפות לסיכון, ביטוח, בעיות רציפות לעומת לא רציפות
אורך השיעור: שעה ו-28 דקות
חלק שמיני
תורת היצרן
מבוא והגדרות, מזעור עלויות, מקסום רווח, היצע הפירמה, טווח קצר לעומת טווח ארוך
אורך השיעור: שעתיים ו-30 דקות

×