מכללת אחווה
מאקרו כלכלה א'
חלק ראשון
מודל סולו
הנחות, מצב עמיד, מודל עם פונקציית ייצור מסוג קוב-דאגלס, כלל הזהב, משק עם ממשלה, מלכודת עוני, הקשר בין ההון לעובד לשכר העבודה ולריבית במשק וחשבונאות לאומית של צמיחה
אורך השיעור: 3 שעות ו-37 דקות
תרגול מודל סולו
מגוון שאלות על מודל סולו ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 6 שעות ו-20 דקות

×