מכללת גליל מערבי
מיקרו כלכלה א'
חלק שני
גמישויות
גמישות ביחס למחיר, גמישות ביחס להכנסה, השפעת ההכנסה על שיעור ההוצאה, גמישות צולבת, שיטה מהירה לחישוב גמישויות, קשרים בין גמישויות ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 6 שעות ו-27 דקות
חלק שלישי
עקומות ICC ו-PCC
עקומת ICC, עקומת PCC ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 5 שעות ו-20 דקות

×