אוניברסיטת בן-גוריון
מבוא לאקונומטריקה
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 53% הנחה על כל השיעורים (245 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 520 ש"ח).
   
חלק ראשון
רגרסיה ליניארית פשוטה
מקדם המתאם, רגרסיה ליניארית פשוטה, תכונות OLS, פקודות בסיסיות ב-STATA, בדיקת השערות, קריאת פלט STATA, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: 4 שעות ו-31 דקות
חלק שני
רגרסיה מרובת משתנים
רגרסיה מרובת משתנים, מולטיקוליניאריות
אורך השיעור: שעתיים ו-5 דקות
חלק שלישי
משתני דמי
משתני דמי, אינטרקציה בין משתנים, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-42 דקות
חלק רביעי
הוספה והשמטה של משתנים
הוספת משתנה לא רלוונטי, עקיבות, השמטת משתנה רלוונטי, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-31 דקות
חלק חמישי
הטרוסקדסטיות
הפרת MLR7, הפרת MLR6 והטרוסקדסטיות, מבחן GQ, מבחן White, סטיות תקן רובסטיות, מודל GLS ו-FGLS, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-42 דקות
חלק שישי
אנדוגניות
הפרת MLR3 ואנדוגניות, מבחן Hausman לאנדוגניות, מודל IV ו-2SLS
אורך השיעור: שעתיים ו-10 דקות
חלק שביעי
מתאם סדרתי
הפרת MLR4 ומתאם סדרתי, מבחן LM למתאם סדרתי, מתאם DW למתאם סדרתי, אמידה באמצעות FGLS, שאלות ממבחנים
אורך השיעור: שעה ו-2 דקות

×