אוניברסיטת בן-גוריון
תורת המחירים ב'
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 50% הנחה על כל השיעורים (250 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 500 ש"ח).
   
חלק ראשון
שיווי משקל כללי
תיבת Edgeworth, יעילות פראטו, קו החוזה, שיווי משקל תחרותי
אורך השיעור: 3 שעות ו-26 דקות
חלק שני
יעילות פראטו בייצור ועקומת התמורה
יעילות פראטו בייצור, עקומת התמורה, עלות אלטרנטיבית שולית
אורך השיעור: 42 דקות
חלק שלישי
מודל רובינזון קרוזו
יעילות פראטו בין ייצור לצריכה, שיווי משקל תחרותי
אורך השיעור: 45 דקות
חלק רביעי
שיווי משקל כללי עם ייצור
שיווי משקל כללי עם 2 פרטים ו-2 פירמות
אורך השיעור: שעה ו-15 דקות
חלק חמישי
מונופול
מונופול לא מפלה , מונופול מפלה מדרגה ראשונה, מונופול מפלה מדרגה שלישית
אורך השיעור: שעה ו-13 דקות
חלק שישי
ייצור רב מפעלי
ייצור רב מפעלי, דוגמא מספרית
אורך השיעור: 55 דקות
חלק שביעי
אוליגפול (תחרות בין מעטים)
מודל קורנו, מודל סטקלברג , פירמה מובילה לפי מחיר, מודל ברטרנד
אורך השיעור: שעתיים ו-24 דקות
חלק שמיני
כלכלת מיקום
מודל הוטלינג, מודל סאלופ
אורך השיעור: 57 דקות
חלק תשיעי
א-סימטריה באינפורמציה
שוק הלימונים (בדיד), פרט שנע ראשון, בעיית סוכן-מנהל
אורך השיעור: שעתיים ו-20 דקות

×