אוניברסיטת בן-גוריון
תורת המחירים א'
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 45% הנחה על כל השיעורים (248 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 450 ש"ח).
   
חלק ראשון
פתרון בעיית הפרט
הנחות, פתרון בעיית הפרט, פונקציית ביקוש מרשליאנית, גמישויות, פונקציות תועלת נפוצות במבחן
אורך השיעור: 4 שעות ו-10 דקות
חלק שני
גמישויות
גמישות ביחס למחיר, גמישות ביחס להכנסה, השפעת ההכנסה על שיעור ההוצאה, גמישות צולבת, שיטה מהירה לחישוב גמישויות, קשרים בין גמישויות, גמישות הכנסה בהעדפות הומוטטיות ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 6 שעות ו-31 דקות
חלק שלישי
עקומות ICC ו-PCC
עקומת ICC, עקומת ICC בהעדפות הומוטטיות, עקומת PCC ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 6 שעות ו-12 דקות
חלק רביעי
אפקט תחלופה ואפקט הכנסה
אפקט התחלופה וההכנסה, פיצוי/ניכוי היקס, עקומת ביקוש היקסיאנית, CV ו-EV
אורך השיעור: שעתיים ו-38 דקות
חלק חמישי
פנאי ועבודה
פנאי ועבודה, היצע העבודה
אורך השיעור: 49 דקות
חלק שישי
העדפה נגלית
העדפה נגלית, מדדי כמויות ומחירים
אורך השיעור: 52 דקות
חלק שביעי
אי וודאות
הגדרת הגרלה, הגדרת פונקציית VNM, פתרון בעיית הפרט, העדפות לסיכון, ביטוח, בעיות רציפות לעומת לא רציפות
אורך השיעור: שעה ו-28 דקות
חלק שמיני
תורת היצרן
מבוא והגדרות, מזעור עלויות, מקסום רווח, היצע הפירמה, טווח קצר לעומת טווח ארוך
אורך השיעור: שעתיים ו-30 דקות

×