האוניברסיטה העברית
מחירים א' + מאקרו א' במחיר מבצע

סטודנטים יקרים,

המבצע תקף עד ה-12.11.2019. מבחינת התוכן:

הקורס במאקרו כולל את כל החומר הנדרש למבחן פרט לנושא "אינדיקטורים כלכליים" - נושא ידע כללי שתמיד יש עליו שאלה אמריקאית של 5 נקודות. 

הקורס במחירים לא כולל את הנושא "שווקים ללא מחירים", נושא לא קשה המהווה 20 נקודות במבחן. כמו כן, חלק מהקורס צולם במסגרת מרתון.

התוכן נפתח עד כ-24 שעות לאחר הרכישה.

חלק ראשון
מחירים א' + מאקרו א' במחיר מבצע
הקורסים ייפתחו למשתמש במהלך 24 השעות העוקבות לאחר הרכישה
אורך השיעור: 0 דקות

×