המכללה למנהל
תורת המחירים א'
מבצע "מבינים יותר, משלמים פחות" - קונים מראש את כל הקורס ומקבלים 35% הנחה על כל השיעורים (221 ש"ח לרכישת כל הקורס במקום 340 ש"ח).
   
חלק ראשון
פתרון בעיית הפרט (שיעור חינם)
יחסי העדפה, פונקציית תועלת, עקומות אדישות, פונקציית תועלת נחמדה, קו התקציב, פתרון בעיית הפרט ופונקציות תועלת נפוצות במבחנים
אורך השיעור: 0 דקות
תרגול פתרון בעיית הפרט
תרגול על פתרון בעיית הפרט עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות
חלק שני
פונקציית ביקוש מרשליאנית
פונקציית ביקוש מרשליאנית, שינויים בהכנסה ועקומת אנגל, שינויים צולבים ועקומת הביקוש הצולב וביקושים של פונקציות תועלת נפוצות
אורך השיעור: 0 דקות
תרגול פונקציית ביקוש מרשליאנית
תרגול על פונקציית ביקוש מרשליאנית עם מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות
חלק שלישי
עקומות ICC ו-PCC
עקומת ICC, עקומת PCC ותרגול הכולל מגוון שאלות ברמות קושי שונות
אורך השיעור: 0 דקות
חלק רביעי
אפקט תחלופה ואפקט הכנסה
אפקט התחלופה וההכנסה, פיצוי/ניכוי היקס, עקומת ביקוש היקסיאנית, CV ו-EV
אורך השיעור: שעתיים ו-38 דקות
חלק חמישי
פנאי ועבודה
פנאי ועבודה, היצע העבודה
אורך השיעור: 49 דקות
חלק שישי
שיווי משקל כללי
תיבת Edgeworth, יעילות פראטו, קו החוזה, שיווי משקל תחרותי
אורך השיעור: 3 שעות ו-26 דקות

×