אוניברסיטת בן-גוריון
מחירים + אקונומטריקה במחיר מבצע

הרוכשים יקבלו בחינם גישה גם לתוכן הקיים במאקרו א. התוכן ייפתח לך 24 שעות.

חלק ראשון
מחירים א' + אקונומטריקה במחיר מבצע
התוכן ייפתח כ-24 שעות לאחר הרכישה
אורך השיעור: 0 דקות

×